19 Ekim 2012

MATLAB'da Matematiksel İşlemler

MATLAB'ın kullanım alanlarından biri de matematiksel işlemlerdir. Dört işlem, açısal işlemler, lineer denklemler, vektörlü işlemler MATLAB'da kolaylıkla yapılır ve kullanımı oldukça yalındır.

Önceden belirtmekte fayda var, matlab'da çalışırken yorum satırlarını yazmak için % işareti kullanılır. Herhangi bir komut hakkında yardım ve bilgi almak istenirse de help Komut_İsmi şeklinde bir komut yazılırsa  o konu hakkında tüm bilgiler ekranda gösterilir.

Şimdi basit bir işlem yapalım. Örneğin bir değişken tanımlanacaksa ve ilk değer atanacaksa, komut satırında:


>>a=5 yazmak ve enter'a basmak yeterli olacaktır. Noktalı virgül konulduğunda enter'a basınca a'nın değeri tekrar listelenmez.

Aynı şekilde işlemler de yaptırılabilir. +, -, *, /, ^ işaretleri kullanılabilir. Örneğin yandaki görselde a, b, c değişkenlerine çeşitli değerler atanmış ve sonra da b ve c çarpılıp a ile toplanmak suretiyle d değişkenine atanmış. d değişkeni hesaplanmış ve de sonuna noktalı virgül eklenmediği için de değer ekrana basılmıştır.

Örnek: a=(2+5i)*(45-8i) işlemini matlab'da yapınız:
Çözüm: Komut satırına  a=(2+5i)*(45-8i) yazmak yeterlidir. MATLAB i'yi tanır.

Görüldüğü gibi işlemler kağıt üzerindeki matematiksel işlemlerle aynı şekilde yapılıyor. Aşağıda tablosunu paylaşıyorum:


Bunların yanında işlemleri kolaylaştıran birçok matematiksel fonksiyon vardır:


Bu fonksiyonları Command Window'da parametreleriyle yazdığınızda istediğiniz cevabı alırsınız. Örneğin; sin(pi/6) yazarsanız sonuç 0.5000 olarak görünecektir (pi=pi sayısı).

  • who ve whos Komutları:
Hafızadaki değişkenlerin yalnızca adlarını gösteren komut whodur.
Adları ile birlikte boyutlarını, kapladıkları alanı, ve tiplerini de gösteren komut ise whosdur.

  • clc ve clear Komutları:
clc komutuyla çalıştığımız alan olan Command Window'da yazılan her şey silinir. Fakat yazılan komutlar Command History'den silinmez.
clear komutuyla ise hafızada saklanan değişkenler silinir (Workspace temizlenir.).

Evet arkadaşlar, MATLAB'da matematiksel işlemler genel olarak böyle. Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazımda matris işlemlerini anlatacağım.

Umarım yararı olmuştur. Hoşçakalın...


1 yorum: